+381 601533051 - Radno vreme: 09-15h. Posle 15h samo zakazano!

Advokatska tarifa

Advokatska tarifa koju primenjujemo je u skladu sa Zakonom o advokaturi.

Naše usluge naplaćujemo u skladu sa Zakonom o advokaturi, pošto je  naša kancelarija, kao i svi advokati, dužna da se strogo drži Tarife koju proglašava Advokatska komora Srbije.

Tarifnik koji je iznet u daljem tekstu odgovara svim situacijama u kojima advokati pružaju svoje usluge, uz nekoliko izuzetaka.

Svesni ekonomske situacije u kojoj se naša zemlja nalazi, naša advokatska kancelarija spremna je da, shodno odredbi čl. 30.3.1 Kodeksa profesionalne etike, iz humanih razloga i obzira prema klijentu koji je u materijalnoj oskudici, naplatu nagrade prilagodi platežnim sposobnostima klijenta, bilo tako što će prihvatiti delimičnu isplatu ili isplatu po okončanju postupka.

Slavenka Gavrić Čukvas

Vaše pravo je naš prioritet

Pro bono ili besplatno zastupanje dozvoljeno je isključivo putem obraćanja advokatskoj komori, koja će tražiocu takvog oblika zastupanja dodeliti advokata prema rasporedu kojeg se ista mora držati.

Advokatska tarifa Advokatske komore Srbije

Svi iznosi su u dinarima

Neprocenjivi predmeti

 • Podnošenje poreske prijave: 3000 dinara
 • Podnošenje prijave za zaštitu žiga: 24.000 dinara
  Više…
 • Deponovanje autorskog dela: 10.000 dinara
 • Podnošenja zahteva za uknjižbu: 6.000 dinara
  Više …
 • Upis u APR i sastavljanje dokumentacije za upis: 30.000 dinara
 • Opomena pred tužbu: 6.000 dinara
 • Razvod: podnesak 16.500 dinara, ročište 18.000 dinara, žalba 33.000 dinara, pravni savet 8.250 dinara Više…

Slavenka Gavrić Čukvas - logo zlatni

Advokatska kancelarija Gavrić Čukvas pruža podršku, savetovanje i zastupanje prilikom zaključenja ugovora i poravnanja, vođenja pregovora, kako u Vašem poslovanju, tako i u Vašim privatnim poslovima.

Kontakt info

Adresa kancelarije:

Maksima Gorkog 17A
21000 Novi Sad

Telefon: 060 15 33 051

Radno vreme: 09-19h

Email adresa: [email protected]