+381 62 202785 - Radno vreme: 09-15h. Posle 15h samo zakazano!

Advokatska kancelarija Gavrić Čukvas

Advokatska kancelarija Gavrić Čukvas​ Novi Sad pruža podršku, savetovanje i zastupanje prilikom zaključenja ugovora i poravnanja, vođenja pregovora, kako u Vašem poslovanju, tako i u Vašim privatnim poslovima.

Moj pravnik: Advokatska kancelarija Gavrić Čukvas

Sajt „Moj pravnik“ je nastao s namerom da pravo približimo građanima, da ga učinimo šire dostupnim i razumljivim.

Kada me je moja sedmogodišnja kćerka pitala šta je moj posao, malo sam se zamislila i odgovorila: moj posao je da pomažem ljudima da rešavaju svoje životne probleme. I dodala bih, da pomognem ljudima u ispunjenju njihovih životnih ciljeva.

Kada kupujete nekretninu, pametno je da angažujete advokata da proveri da li je ta nekretnina opterećena, da li je podobna za uknjižbu, da li postoje pravne prepreke za zaključenje kupoprodaje.

Moj pravnik, Slavenka Gavrić Čukvas, advokat u Novom Sadu

S druge strane, kada otvarate firmu, potreban vam je savet advokata oko izbora odgovarajuće pravne forme, poreskih pitanja, ako želite da zaštite logo firme ili da na pravi način zaštite i plasirate vaše autorsko delo.

Kod problema koji se javljaju u vezi sa kolektivnim stanovanjem, kao što su prokišnjavanje krova, poplave u podrumu ili u vašem stanu, ili ako sumnjate da profesionalni upravnik nenamenski troši sredstava sa računa stamben zajednice, uvek je dobro da potražite stručan savet u vezi rešavanja istih problema.

Advokatska kancelarija Novi Sad

između ostalog, naša kancelarija se bavi sledeće oblastima prava:

Privrednim pravom i poreskim pravom

Stambenim pravom

k

Pravom intelektualne svojine

Aktivnosti naše advokatske kancelarije obuhvataju pomoć, konsalting i zastupanje prilikom zaključenja ugovora i poravnanja, vođenja pregovora i druge advokatske poslove.

Imovinskim (stvarnim) pravom, pravom u oblasti nekretnina

Naplata usluga – Tarifa

Naše usluge naplaćujemo u skladu sa Zakonom o advokaturi i tarifom koju proglašava Advokatska komora Srbije. Naša advokatska kancelarija spremna je da, shodno odredbi čl. 30.3.1 Kodeksa profesionalne etike, iz humanih razloga i obzira prema klijentu koji je u materijalnoj oskudici, naplatu nagrade prilagodi platežnim sposobnostima klijenta tako što će prihvatiti delimičnu isplatu ili isplatu po okončanju postupka. Tarifnik →

Pravni saveti

Advokatska kancelarija Gavrić Čukvas​ može da Vam ponudi i konkretne pravne savete kao na primer:

Kupovina nekretnine

Kada kupujete nekretninu, pametno je da angažujete advokata da proveri da li je ta nekretnina opterećena, da li je podobna za uknjižbu, da li postoje pravne prepreke za zaključenje kupoprodaje.

Razvod braka

Kada se razvodite, potrebna je stručna osoba da vam pomogne da na najbezbolniji način napravite sporazum na koji način ćete se starati o vašem detetu, izdržavanje deteta i podelu imovine, i da nađete način da održite prijateljske odnose sa bivšim supružnikom radi zdravlja i sreće vaše dece.

Otvaranje firme

Kada otvarate firmu, potreban vam je savet advokata oko izbora odgovarajuće pravne forme, poreskih pitanja, ako želite da zaštite logo firme ili da na pravi način zaštite i plasirate vaše autorsko delo.

Kolektivno stanovanje

Kod problema koji se javljaju u vezi sa kolektivnim stanovanjem, kao što su prokišnjavanje krova, poplave u podrumu ili u vašem stanu, ili ako sumnjate da profesionalni upravnik nenamenski troši sredstava sa računa stamben zajednice, uvek je dobro da potražite stručan savet u vezi rešavanja istih problema.

Moj pravnik Slavenka Gavrić Čukvas i saradnik

Korisni obrasci

1

Оbrazac IKPS – PPAP

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva.

4

Оbrazac PPI-4

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava.

2

Оbrazac IKPS – PDV

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan.

5

Оbrazac (OP)

Оvereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje.

3

Оbrazac PPI-3

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon.

6

Priznanica

Priznanica za primljeni novac.

Slavenka Gavrić Čukvas - logo zlatni

Advokatska kancelarija Gavrić Čukvas pruža podršku, savetovanje i zastupanje prilikom zaključenja ugovora i poravnanja, vođenja pregovora, kako u Vašem poslovanju, tako i u Vašim privatnim poslovima.

Kontakt info

Adresa kancelarije:

Maksima Gorkog 17A
21000 Novi Sad

Telefon: 062 202 785

Radno vreme: 09-19h

Email adresa: [email protected]