+381 601533051 - Radno vreme: 09-15h. Posle 15h samo zakazano!

Advokatska kancelarija Gavrić Čukvas

Advokatska kancelarija Gavrić Čukvas​ Novi Sad pruža podršku, savetovanje i zastupanje prilikom zaključenja ugovora i poravnanja, vođenja pregovora, kako u Vašem poslovanju, tako i u Vašim privatnim poslovima.

Moj pravnik: Advokatska kancelarija Gavrić Čukvas

Sajt „Moj pravnik“ je nastao s namerom da pravo približimo građanima, da ga učinimo šire dostupnim i razumljivim. Pravo uređuje sve aspekte našeg života, od porodice, posla, zdravlja, doma, pa do putovanja i sporta.

Bilo da delite imovinu sa supružnikom ili braćom i sestrama, uređujete međusobne odnose tokom razvoda, osnivate firmu ili štitite vaša intelektualna dela, tražite naknadu štete zbog povrede u saobraćajnoj nesreći ili zbog prevare, sve su to situacije gde bi Vam dobro došao pouzdan pravni savet.

Mi smo tu da razrešimo Vaše dileme i pomognemo Vam da ostvarite Vaše ciljeve i živite život kakav zaslužujete. Moj pravnik je Vaš saveznik u ostvarenju i zaštiti Vaših prava.

Moj pravnik, Slavenka Gavrić Čukvas, advokat u Novom Sadu

Advokatska kancelarija Novi Sad

između ostalog, pružamo i sledeće usluge:

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

provera imovinsko-pravnog statusa nepokretnosti, sastav predugovora i ugovora, pregovori sa kupcem ili prodavcem, prijava poreza, priprema dokumentacije za overu.

i

Ugovor o doživotnom izdržavanju

pomoć pri pribavljanju izveštaja specijaliste, priprema dokumentacije za overu ugovora.

Ugovor o poklonu

sastav ugovora, poreska prijava, priprema dokumentacije za overu.

Ozakonjenje - legalizacija objekata

rešavanje imovinsko-pravnih problema (nalaženje Ugovora iz arhive Suda, sastav Aneksa Ugovora, tužbe za utvrđenje prava vlasništva), preporuka za stručne, kvalitetne i povoljne projektante, pribavljanje mišljenja urbanizma.

Naknada štete

rešavanje imovinsko-pravnih problema (nalaženje Ugovora iz arhive Suda, sastav Aneksa Ugovora, tužbe za utvrđenje prava vlasništva), preporuka za stručne, kvalitetne i povoljne projektante, pribavljanje mišljenja urbanizma.

Žig - zaštita žiga, logoa, znaka

provera da li je odgovarajući znak pogodan za registraciju, priprema odgovarajuće dokumentacije, zastupanje u postupku registracije u postupku pred Zavodom za intelektualnu svojinu.

f

Eksproprijacija

zastupanje u pregovorima sa nadležnim državnim organom koji je izvršio oduzimanje nepokretnosti u javnom interesu, zastupanje u sudskom postupku protiv nadležnog organa.

Ugovor o deobi

razvrgnuće imovinske zajednice, odnosno suvlasništva. Nakon sprovođenja ugovora o deobi i odgovarajućeg projekta, suvlasnici postaju vlasnici 1/1 svog dela nepokretnosti.

Osnivanje preduzeća

osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću ili preduzetnika, udruženja, sastav potrebne dokumentacije, zastupanje pred nadležnim organom do dobijanja rešenja o registraciji, sastav pravilnika o radu, sistematizacije radnih mesta i ugovora o radu.

>

Osnivanje startup-a

savet za izbor odgovarajućeg oblika pravnog društva, sastav potrebnih odluka za registraciju, sastav pravilnika o radu, sistematizacije radnih mesta i ugovora o radu, pomoć pri pronalaženju adekvatnog poslovnog prostora, preporuka knjigovođe, zaštita žiga (Brenda), ugovori o pružanju usluga/prodaji robe, zastupanje pred poreskim organima i inspekcijama.

Zaštita podataka

Obavljanje poslova Lica za zaštitu podataka (DPO- data Protection Officer) – provera usklađenosti poslovanja sa Zakonom o zaštiti podataka, sastavljanje pravilnika i ugovora, držanje obuka zaposlenima.

Online pravni savet

Ukoliko želite da primite pravni savet na e-mail, a da ne gubite vreme na sastanak, pošaljite opis problema i skeniranu dokumentaciju koja opisuje Vaš slučaj. Pošto primimo Vaš mail, poslaćemo Vam predračun. Nakon potvrde o uplati, u roku od 48h ćemo Vam poslati pisani pravni savet i predlog za rešavanja Vašeg pravnog pitanja. Kontakt.

Pored navedenih pružamo i pravne usluge kao što su:

Poreske žalbe

poreske prijave, žalbe na poreska rešenja za porez na prenos apsolutnih prava, porez na imovinu, porez na dobit, porez na dohodak, porez na kapitalnu dobit, zahtev za otpis zastarelih dugovanja.

Ugovor o licenci

sastav ugovora o prenosu prava vlasništva autorskom delu, žigu, dizajnu, patentu.

Zaštita intelektualne svojine

deponovanje autorskog dela, zaštita dizajna, patenta, registracija biljnih sorti. Sastav potrebne dokumentacije, pravni saveti, podnesci, žalbe, zastupanje u upravnom i sudskom postupku.

Uknjižba nekretnine u katastru

podnošenja zahteva za uknjižbu, dopune zahteva, žalba na rešenje katastar, prikupljanje potrebne dokumentacije za uknjižbu.

h

Tužba za troškove obrade kredita

zastupanje u postupku poravnanja sa bankom, zastupanje u parničnom postupku radi dobijanja refundacije nezakonito naplaćenih troškova obrade kredita.

Povreda na radu

 pravno savetovanje povređenog radnika, postupak prijave povrede na radu kod poslodavca, zastupanje u postupku poravnanja, zastupanje pred inspekcijskim organima, zastupanje u sudskom postupku.

Q

Zabrana konkurencije

sastavljanje pravnog akta o zaštiti konkurencije radi sprečavanja “krađe” klijenata, poslovnih informacija, tehnološkog procesa od strane zaposlenog, zastupanje u sporu protiv lica koje je povredilo klauzulu o zabrani konkurencije.

Naplata usluga – Tarifa

Naše usluge naplaćujemo u skladu sa Zakonom o advokaturi i tarifom koju proglašava Advokatska komora Srbije. Naša advokatska kancelarija spremna je da, shodno odredbi čl. 30.3.1 Kodeksa profesionalne etike, iz humanih razloga i obzira prema klijentu koji je u materijalnoj oskudici, naplatu nagrade prilagodi platežnim sposobnostima klijenta tako što će prihvatiti delimičnu isplatu ili isplatu po okončanju postupka. Tarifnik →

Pravni saveti

Advokatska kancelarija Gavrić Čukvas​ može da Vam ponudi i konkretne pravne savete kao na primer:

Kupovina nekretnine

Kada kupujete nekretninu, pametno je da angažujete advokata da proveri da li je ta nekretnina opterećena, da li je podobna za uknjižbu, da li postoje pravne prepreke za zaključenje kupoprodaje.

Razvod braka

Kada se razvodite, potrebna je stručna osoba da vam pomogne da na najbezbolniji način napravite sporazum na koji način ćete se starati o vašem detetu, izdržavanje deteta i podelu imovine, i da nađete način da održite prijateljske odnose sa bivšim supružnikom radi zdravlja i sreće vaše dece.

Otvaranje firme

Kada otvarate firmu, potreban vam je savet advokata oko izbora odgovarajuće pravne forme, poreskih pitanja, ako želite da zaštite logo firme ili da na pravi način zaštite i plasirate vaše autorsko delo.

Kolektivno stanovanje

Kod problema koji se javljaju u vezi sa kolektivnim stanovanjem, kao što su prokišnjavanje krova, poplave u podrumu ili u vašem stanu, ili ako sumnjate da profesionalni upravnik nenamenski troši sredstava sa računa stamben zajednice, uvek je dobro da potražite stručan savet u vezi rešavanja istih problema.

Moj pravnik Slavenka Gavrić Čukvas i saradnik

Korisni obrasci

1

Оbrazac IKPS – PPAP

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva.

4

Оbrazac PPI-4

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava.

2

Оbrazac IKPS – PDV

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan.

5

Оbrazac (OP)

Оvereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje.

3

Оbrazac PPI-3

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon.

6

Priznanica

Priznanica za primljeni novac.

Slavenka Gavrić Čukvas - logo zlatni

Advokatska kancelarija Gavrić Čukvas pruža podršku, savetovanje i zastupanje prilikom zaključenja ugovora i poravnanja, vođenja pregovora, kako u Vašem poslovanju, tako i u Vašim privatnim poslovima.

Kontakt info

Adresa kancelarije:

Maksima Gorkog 17A
21000 Novi Sad

Telefon: 060 15 33 051

Radno vreme: 09-19h

Email adresa: [email protected]