+381 62 202785 - Radno vreme: 09-15h. Posle 15h samo zakazano!

DA LI ZNATE ČEMU SLUŽE PROFESINALNI UPRAVNICI?

Prošlo je tri godine od usvajanja Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, ali čini se da su mnogi građani i dalje u nedoumici čemu služe profesionalni upravnici.

Šta sve rešavaju profesionalni upravnici kolektivnih stambenih zgrada?

Dobar deo građana smatra da su profesionalni upravnici dužni da rešavaju sve vrste problema koji se pojavljuju u zgradama. Svako ko je nekad stanovao u kolektivnoj stambenoj zgradi, zna koji sve problemi mogu da nastanu u vezi sa stanovanjem u istoj. Potrebno je da se zgrada redovno čisti, da budu ispravne vodovodne, električne, toplotne i druge instalacije, da hodnici budu osvetljeni, da lift radi, da zgrada bude bezbedna za stanovanje, što uključuje uvođenje interfona i video nadzora.

Dalje, često se pojavljuju problemi sa prokišnjavanjem krova, sa poplavama u podrumu i problemi sa čišćenjem snega ispred ulaza i ledenica sa krova. Ne treba zanemariti ni međuljudske odnose među komšijama, poštovanje kućnog reda, držanje kućnih ljubimaca.

Stambena zajednica je postala pravno lice

Pored toga, stupanjem na snagu ovog Zakona, stambena zajednica je postala i pravno lice. To znači da može da bude tužilac ili tuženi u sudskim sporovima, poput parnica za naknadu štete, ili u upravnim postupcima. Jedan od primera upravnog postupka u kome se pojavljuje stambena zgrada jeste postupak ozakonjenja.

Radi se o situacijama kada nesavesni investitori ne pribave upotrebnu dozvolu za zgradu i ne izvrše uknjižbu zgrade i stanova. Postavlja se pitanje koja je uloga upravnika, a posebno profesionalnog upravnika. Da li je profesionalni upravnik dužan da rešava sve gore navedene probleme?

 Profesionalni upravnik je menadžer zgrade

Odgovor je: i da i ne. Profesionalni upravnik je zapravo menadžer zgrade i dužan je da ORGANIZUJE rešavanje svih navedenih problema. On mora da pronađe, angažuje o trošku stanara i nadgleda stručna lica koja će rešavati navedene probleme. Dakle, profesionalni upravnik ne mora da bude ni vodoinstalater, ni električar, ni knjigovođa, ni advokat. Ali, potrebno je da zna u kojoj situaciji treba da angažuje koje stručno lice radi rešavanja trenutnog problema u zgradi.

Razlika između profesionalnog upravnika i upravnika

Profesionalni upravnik i upravnik-stanar imaju istu ulogu, uz razliku da je profesionalni upravnik dužan da obezbedi prijem poziva stanara u slučaju problema u zgradi u toku 24 sata.  Upravnik-stanar dužan da prima pozive samo u toku trajanja radnog dana. Profesionalni upravnik ima obavezu da nadgleda sprovođenje radova nad popravkama u zgradi. Za razliku od upravnika iz redova stanara, on je dužan da prilikom pronalaženja firme za tehničko održavanje ili vanredne radove u zgradi pribavi tri ponude.

Za kvalitet svog rada profesionalni upravnik odgovara stambenoj zajednici koja ga je izabrala. On je dužan da joj najmanje dva puta godišnje podnosi izveštaje o svom radu. Uz to oavezno uključuje izveštaje o prometu na računu stambene zajednice.

Da li su nam potrebni profesionalni upravnici?

Stambena zajednica je pravno lice, slično kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo. Stoga je profesionalni upravnik potreban radi upravljanja tim pravnim licem i organizovanja funkcionisanja istog. Svakako je dobro kada u stambenoj zgradi postoji stanar koji ima dovoljno znanja i energije da vrši funkciju upravnika.  Još bolje je ako je voljan da to čini bez naknade.

Međutim, izvesno je da će sve manje ljudi biti voljno da preuzima na sebe takvu odgovornost i da ulaže svoje vreme, trud, a često i novac bez ikakve naknade. S druge strane, najčešće ostaje bez odgovarajućeg priznanja i zahvalnosti komšija. Da li su nam potrebni profesionalni upravnici? Zaključite sami.

* Imajte u vidu da ovaj tekst predstavlja jedan od pristupa za razumevanje ovog problema. Međutim, baš kao i ostali tekstovi na ovom sajtu, pripremljen je samo u informativne svrhe i ne može da predstavlja pravni ili poreski savet. Iz tog razloga, uvek je pre postupanja potrebno da konsultujete Vašeg advokata ili računovođu, odnosno da nas angažujete radi dobijanja pravnog saveta radi rešavanja konkretnog pravnog problema.

Autor: Slavenka Gavrić Čukvas, advokat