+381 62 202785 - Radno vreme: 09-15h. Posle 15h samo zakazano!

Katastar: Da li Vam je poznato da više nije moguće izvršiti uknjižbu predajom zahteva na šalteru nadležne službe Katastra?

Obveznici dostave isprave u Katastar radi uknjižbe

Putem jedinstvenog Raspisa katastra od 28.03.2023. godine, RGZ je podsetio sve nadležne službe da su dužne da primenjuju Zakon o upisu katastar nepokretnosti i vodova (“Sl.Glasnik RS”, br. 41/2018, 95/2018, 31/2019 i 15/2020), u kome je članom 23 predviđeno koja lica su obveznici dostave (sud, javni beležnik javni izvršitelj, državni organ ili organ lokalne samouprave) i član 25 kojim je definisano kako se podnose na uknjižbu isprave koje ne mogu da podnesu gore navedena lica.

 

To znači da ukoliko pokušate da podnese zahtev za uknjižbu putem šaltera, nadležni službenik je dužan da Vas upozori da to možete učiniti jedino putem profesionalnog korisnika putem e-šaltera.

Ko podnosi zahtev za uknjižbu kada za to nisu nadležni obveznici dostave?

Verovatno se pitate koje su to situacije u kojima  sud, javni beležnik, javni izvršitelj, državni organ ili organ lokalne samouprave ne mogu da podnesu zahtev za uknjižbu?

To su dve moguće situacije: kada se uknjižba vrši na osnovu isprave sastavljene pre 01.jula 2018. godine, od kada su javni beležnici i druga ovde navedena lica postala obveznici dostave i druga situacija je uknjižba prilikom kupovine stana (poslovnog prostora, garaže) u novogradnji.

Ko su profesionalni korisnici?

Profesionalni korisnici su advokati koji imaju zaključen Ugovor o pristupanju e-šalteru.

Uknjižba na osnovu “starog” ugovora

Uknjižba na osnovu isprave sastavljene pre 01.jula 2018. godine može se izvršiti jedino putem e-šaltera, preko koga zahteve mogu da podnose profesionalni korisnici, odnosno advokati, koji imaju zaključen Ugovor sa katastastrom za vršenje ove usluge.

Uknjižba stana u novogradnji

Ovo je posebno osetljiva situacija za sve građane. Nakon overe Ugovora o kupoprodaji stana u izgradnji, građani misle da su sve završili i da samo čekaju da im rešenje o uknjižbi stigne na kućnu adresu. Međutim, nije tako. U situaciji kada investitor nije dobio upotrebnu dozvolu i nije uknjižen u katastru, javni beležnik ne može da pošalje zahtev za uknjižbu u katastar.

S druge strane, 24h nakon overe taj predmet se zaključava i javni beležnik ne može naknadno da ga otvori i da pošalje predmet na uknjižbu, kad se za to steknu uslovi (kad zgrada dobije upotrebnu dozvolu i investitor se uknjiži na zgradi). Koje je ovde rešenje? Pa isto kao i u prethodnom slučaju. Nakon uknjižbe investitora na zgradi na osnovu upotrebne dozvole, vlasnik stana angažuje advokata da u njegovo ime podnese zahtev za uknjižbu stana putem e-šaltera.

Ako Vam je ovaj tekst bio zanimljiv, označite da vam se sviđa i podelite ga sa prijateljima. Ako Vam je potrebna stručna pomoć pri uknjižbi nepokretnosti koja odgovara situacijama opisanim u ovom tekstu, slobodno se javite!

*Imajte u vidu da ovaj tekst predstavlja jedan od pristupa za razumevanje ovog problema. Međutim, baš kao i ostali tekstovi na ovom sajtu, pripremljen je samo u informativne svrhe i ne može da predstavlja pravni savet. Iz tog razloga, uvek je pre postupanja potrebno da konsultujete Vašeg advokata, odnosno da nas angažujete radi dobijanja pravnog saveta radi rešavanja konkretnog pravnog problema.