+381 62 202785 - Radno vreme: 09-15h. Posle 15h samo zakazano!

Za osnivanje startup-a najvažnija je inovativna ideja. Postoji mnogo definicija startup-a, ali meni je najjednostavnija ova: „Startup je inovativan tehnološki biznis, koji ima potencijal brzog rasta i velikog dometa.“

Startup podrazumeva veliko tržište, da bi mogao da raste profit. Međutim, nije svaki biznis startup. Za startup je bitna inovativna ideja i da to bude tehnološki biznis. Ali ništa nije loše u tome da kopirate druge uspešne modele poslovanja i jednostavno budete preduzetnici.

Na primer, ako planirate da ručno izrađujete nakit, Vama je potrebno da osnujete preduzetničku firmu. Međutim, ako pravite novu društvenu mrežu, ili inovativnu aplikaciju za prodaju proizvoda i usluga, Vaš biznis se može nazvati startup-om.

Najbolje mesto za ideju je sopstveno znanje i iskustvo, što se tiče samog biznisa. Ipak, potrebno je i da imate osnovne informacije o administrativnom delu koji se odnosi na osnivanje startup-a.

Osnivanje startup-a

Za osnivanje startupa-a prvo je potrebno da odaberete odgovarajuću formu privrednog društva. To su najčešće DOO ili preduzetnik. Kada ste osnivač DOO, imate tu prednost da za dugove privrednog društva odgovarate do visine imovine društva. Mana je što morate da angažujete knjigovođu, da imate fiskalnu kasu i evidentirate PDV.

Pored toga, morate da pravdate podizanje novca sa računa odgovarajućim fakturama. S druge strane, važno je da znate koje delatnosti ne mogu biti preduzetnici:

1) koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta;

2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;

3) u čiju delatnost ulažu i druga lica;

4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;

5) koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Šta je još važno da znate?

Takođe, važno je da znate na koje delatnosti se ne odnosi obaveza evidentiranja preko fiskalne kase.

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase ne odnosi se na poljoprivrednog proizvođača koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaje poljoprivredne proizvode.

Ovo uključuje i preduzetnika koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod koji se bavi proizvodnom delatnošću, a u okviru toga prodaje sopstvene proizvode, odnosno pruža usluge fizičkim licima.

Ovo se odnosi i na bankarske organizacije i osiguravajuće organizacije. Zatim na PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Ipak, budite oprezni!

Budite oprezni i ako odaberete da budete preduzetnik. Preduzetnici su obveznici godišnjeg poreza na dohodak, ukoliko je njihov oporeziv dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Recimo, prosečna godišnja zarada za 2018. godinu iznosila je 823 548 dinara (12 x 68.629) tako da je trostruki iznos prosečne godišnje zarade iznosio 2.470.644 dinara.

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2018. godini iznad ovog iznosa morala su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak.

Šta je sve potrebno za osnivanje startup-a?

Inovativna ideja, pravni i računovodstveni okvir, marketing, prodaja, dizajn, investiranje i zaštita intelektualne svojine.

Zaključak

Uspešna startup ideja dolazi od kupca, a ne od prodavca. Dakle osluškujte tržište, nađite rešenje za postojeći problem ili potrebu!

* Imajte u vidu da ovaj tekst predstavlja jedan od pristupa za razumevanje ovog problema. Međutim, baš kao i ostali tekstovi na ovom sajtu, pripremljen je samo u informativne svrhe i ne može da predstavlja pravni ili poreski savet. Iz tog razloga, uvek je pre postupanja potrebno da konsultujete Vašeg advokata ili računovođu, odnosno da nas angažujete radi dobijanja pravnog saveta radi rešavanja konkretnog pravnog problema.