+381 62 202785 - Radno vreme: 09-15h. Posle 15h samo zakazano!

Znate li kada državni organ mora da pribavi podatke po službenoj dužnosti? Možete li zamisliti da državnom organu podnosite zahtev za upis neke činjenice ili dobijanje nekog prava i da uz to ne morate da podnosite nikakve priloge? Posebno ne one koji dokazuju Vaš identitet, državljanstvo, da niste kažnjavani ili krivično gonjeni, vlasništvo na nepokretnosti, itd?

Zvuči kao naučna fantastika?

Koji propis obavezuje državni organ da pribavi podatke po službenoj dužnosti??

Zapravo to je Vaše pravo na osnovu člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku! U Zakonu piše “Organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje“.

Kako da „naterate“ državni organ da sam pribavi dokument?

To znači da kada Vam bilo koji državni organ traži podatke koji se vode u tom ili drugom državnom organu, niste dužni da ih pribavljate. Vi imate pravo da se pozovete na ovaj član Zakona o opštem upravnom postupku. Vi možete da uputite i ovlastite državni organ da taj posao sam obavi.

Dakle državni organ će uputiti zamolnicu drugom državnom organu da mu dostavi tražene podatke. Zamoljeni organ je dužan da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana. Ovo je Vaše pravo na koje Vas šalterski službenici neće uputiti, jer to njima stvara dodatni posao.

Međutim, na taj način ste Vi oslobođeni ne samo dodatnog posla, već i plaćanja taksi. Ovim je obuhvaćeno pribavljanje:

  • Izvoda iz matičnih knjiga rođenih, umrlih, venčanih,
  • uverenja o državljanstvu, nekažnjavanju,
  • uverenja da se vodite na nekoj listi kod državnog organa,
  • izvoda iz Lista nepokretnosti,
  • poreska uverenja i druga slična uverenja koja se pribavljaju od državnih organa.

To je posebno korisno kod tendera, prijave na posao u državnom organu, poreskih oslobođenja, kao i svih drugih upravnih postupaka.

Šta da kažete šalterskom službeniku?

Dakle, Vi sada znate kada državni organ mora da pribavi podatke po službenoj dužnosti. Zato, kada Vam sledeći put na šalteru zatraže dokument (čuveno: fali Vam još jedan papir) koji se vodi kod tog ili drugog državnog organa, Vi odgovorite:

“Predlažem da organ sam pribavi taj dokument. To je u skladu sa članom 103 Zakona o opštem upravnom postupku”.

* Imajte u vidu da ovaj tekst predstavlja jedan od pristupa za razumevanje ovog problema. Međutim, baš kao i ostali tekstovi na ovom sajtu, pripremljen je samo u informativne svrhe i ne može da predstavlja pravni ili poreski savet. Iz tog razloga, uvek je pre postupanja potrebno da konsultujete Vašeg advokata ili računovođu, odnosno da nas angažujete radi dobijanja pravnog saveta radi rešavanja konkretnog pravnog problema.

Autor: Slavenka Gavrić Čukvas, advokat