+381 62 202785 - Radno vreme: 09-15h. Posle 15h samo zakazano!

Čiji je Vaš sajt zapravo? Da li ste se ikada to zapitali?

Ukoliko ste upravo isplanirali da poručite izradu web sajta, Vi svakako znate da Vam na raspolaganju stoje dve opcije:

  • Jedna je da Vaš sajt izradi lice zaposleno u Vašoj firmi,
  • a druga opcija je da angažujete spoljnjeg stručnjaka.

Druga opcija je svakako dobro rešenje kada nemate zaposleno lice odgovarajućeg profila. Ukoliko se odlučite da kreiranje sajta poverite stručnom licu izvan vaše firme, veoma je važno da precizno dogovorite šta mu je zadatak.

 

Odgovor na pitanje čiji je Vaš sajt

Pitanje čiji je Vaš sajt uvek je aktuelno kada za njegovo kreiranje angažujete stručno lice izvan vaše nadležnosti ili okruženja. Odgovor na njega lako možete dati i sami na sledeći način:

  • Jasno definišite koju vrstu i obim posla to lice treba da obavi.
  • Znajte da se ništa ne podrazumeva. Obavezu predstavlja samo ono što stavite na papir.
  • U Ugovoru jasno precizirajte šta je posao web developera koga ste angažovali za izradu sajta. Navedite da li je on zadužen i za pisanje teksta, dizajn, registraciju domena i dr.
  • Utvrdite da li će vam web developer u budućnosti pružati i konsultantske usluge, održavati sajt, štititi ga od hakerskih napada, ili će Vam trebati samo SEO optimizacija sajta.

Nakon što platite izradu sajta po ispostavljenoj fakturi, pretpostavićete da posedujete pravo intelektualne svojine na sajtu koji ste Vi poručili, platili i osmislili njegov sadržaj. Međutim, ukoliko to niste posebno utvrdili ugovorom u cilju zaštite intelektualne svojine, najveća je šansa da prava intelektualne svojine na Vašem sajtu ima lice koje je kreiralo sajt!

Šta to u stvarnosti znači?

Znači da za svaku izmenu ili ažuriranje na sajtu treba da tražite saglasnost tog lica. S druge strane, to lice je ovlašćeno i da iskoristi sadržaj koji je kreirao za Vaš sajt i za kreiranje nekog drugog sličnog sajta.

Važno: Autor sajta poseduje pravo intelektualne svojine na dizajnu i elementima dizajna kao što su boje, fotografije, hiperlinkovi, kodiranje teksta.
Zašto? Zato što sajt predstavlja njegovo autorsko delo. Osim ako ste prilikom naručivanja sajta dogovorili drugačije!

 

Šta se dešava kada ugovorom ne regulišete  čiji je Vaš sajt?

Ukoliko ugovorom niste posebno naglasili i precizirali čiji je Vaš sajt, vlasnik materijala na Vašem sajtu je autor tog materijala. A to je lice koje je kreiralo Vaš sajt!

Pitate se kako je to moguće?

Kako je to moguće kad ste Vi naručili i platili sajt (i možda napisali tekst za sajt)?

To je moguće zbog autorskog prava!

Web sajt predstavlja jedno kompleksno autorsko delo koje se sastoji iz niza kreiranih elemenata kao što su program, tekstovi, dizajn, fotografije i slično.

Dakle, ukoliko Vam je stalo da posedujete sva prava na Vašem sajtu veoma je bitno da sa autorom sajta potpišete Ugovor kojim ćete urediti da isključiva prava na vašem sajtu posedujete Vi.

Naše pravo Vam pruža mogućnost da Ugovorom o narudžbini autorskog dela predvidite da Vi kao naručilac postajete vlasnik autorskog dela – web sajta kojeg za Vas izrađuje drugo lice.

Ugovor o licenci

Postoji naravno i druga opcija, a to je Ugovor o licenci. Ali razmislite da li Vam više odgovara da bude vlasnik ili licencirani korisnik materijala na Vašem sajtu? Od toga ko je vlasnik materijala na sajtu, zavisi da li web developer može da koristi dizajn tog sajta za druge sajtove, posebno za konkurentske sajtove.

Klauzulu o poverljivosti

Ukoliko prilikom dogovora o izradi sajta dostavljate web developeru i neke poverljive informacije o Vašj firmi, koje predstavljaju poslovnu tajnu, ubacite u ugovor i klauzulu o poverljivosti.

Naravno, to što ste Vi vlasnik Vašeg sajta, povlači i određenu odgovornost. Vi odgovarate za sadržaj i korišćeni materijal na sajtu. Takođe ste odgovorni i za eventualne povrede tuđeg prava intelektualne svojine. Tu se ne misli samo na dizajn sajta, već i na tekst i fotografije koje se nalaze na njemu.

Zapamtite, važno je da imate punu kontrolu nad sadržajem sajta, kao i da budete sigurno da isti materijal ne predstavlja povredu tuđeg prava intelektualne svojine!

 

Čiji je Vaš sajt – Zaključak

Iako definisanje odgovora na pitanje “Čiji je Vaš sajt” zvuči kao veoma kompleksan zadatak, nemojte da Vas to obeshrabri. U Vašem je nadubljen interesu da se predstavite na internetu. Web sajt vam pruža jedinstvenu priliku da obavestite sve potencijalne korisnike Vaše robe i usluga o tome šta Vi možete da ponudite i da istaknete svu Vašu posebnost.

* Imajte u vidu da ovaj tekst predstavlja jedan od pristupa za razumevanje ovog problema. Međutim, baš kao i ostali tekstovi na ovom sajtu, pripremljen je samo u informativne svrhe i ne može da predstavlja pravni ili poreski savet. Iz tog razloga, uvek je pre postupanja potrebno da konsultujete Vašeg advokata ili računovođu, odnosno da nas angažujete radi dobijanja pravnog saveta radi rešavanja konkretnog pravnog problema.

Autor: Slavenka Gavrić Čukvas, advokat i zastupnik za intelektualnu svojinu